Przetwarzanie danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych Administratora zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest FORTE Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 37 lok. 58 (01-625).
 • Z administratorem można się skontaktować pod numerem 504-999-718 oraz poprzez adres e-mail: biuro@fortenieruchomosci.com.pl 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, udzielonej dobrowolnie zgody oraz w sytuacji, kiedy przetwarzanie tych danych jest konieczne do podjęcia niezbędnych, żądanych lub oczekiwanych przez Panią / Pana działań przed zawarciem umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, udzielonej dobrowolnie zgody oraz w sytuacji, kiedy przetwarzanie tych danych jest konieczne do podjęcia niezbędnych, żądanych lub oczekiwanych przez Panią / Pana działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
Przetwarzanie danych odbywa się w celach realizacji i sprzedawania naszych usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Dane wykorzystywane są w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług oraz w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i pośrednictwa finansowego.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń,
 • informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości,
 • informacje ogólne niezbędne do realizacji usługi, takie jak: numer rachunku bankowego, data urodzenia, nr PESEL, dane dotyczące dokumentu tożsamości.

W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie www:

 • formularz kontaktu ws. oferty nieruchomości, 
 • formularz kontaktu ws. usług Administratora.

Dane osobowe są nam przekazywane także w sposób bezpośredni podczas rozmowy telefonicznej lub mailowo kontaktując się z naszym agentem.

Dane przekazane nam przetwarzane są w celach:

 • uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadanie pytanie,
 • przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,
 • wysłania użytkownikowi oferty.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań w kierunku realizacji usługi.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać przetwarzane dane osobowe następującym podmiotom:

 • Serwery Home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 • Serwery Home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252 – w celu korzystania z systemu mailingowego.
 • Nord Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowej 21E/7, NIP 5842716167 – w celu korzystania z systemu CRM.
 • kancelarii notarialnej wybranej do przygotowania aktów prawnych – w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • wybranym kancelariom prawniczym – w celu realizacji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • innym biurom nieruchomości – w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • rejestr dłużników i firmy windykacyjne, o ile będą przesłanki - w celu egzekwowania należności wynikającej z realizacji usługi.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowej FORTE Nieruchomości Sp. z o.o. , konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz udać się do siedziby naszej działalności w Warszawie ul. Mickiewicza 37 lok. 58 (01-625) lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:

 • adres e-mail: biuro@fortenieruchomosci.com.pl,
 • poczta tradycyjna: FORTE Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 37 lok. 58 01-625 Warszawa,
 • numer telefonu: 504-999-718 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

 

Polityka prywatności i plików cookies

§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Administratorem danych osobowych jest FORTE Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 37 lok. 58 (01-625).
Użytkownik –każdy podmiot, który korzysta ze Stron.
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Serwisy – serwisy internetowe, których właścicielem jest Administrator.

§ 2. Polityka cookies
1.Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:
- Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
- Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

- Cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.
- Cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
- Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika.
3.Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
4.Serwis stosuje pliki cookies w celu:
1.zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
2.dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,
3.monitorowania ruchu w serwisie,
4.zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
5.ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW,
6.badania zapisów do newslettera,7.integracji z portalem społecznościowym,
5.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
6.Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 3. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
1.Administrator zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co może zrobić Administrator, to doradzić, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, doszło do zapoznania z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem danego serwisu celem uzyskania informacji na ten temat.
2.Administrator zastrzega także, że na podstawie zawartych umów, może wynajmować miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych, do czego Administrator zawsze będzie namawiać.

Administrator jednak nie ma realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawia użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Administrator jest też otwarte na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: biuro@fortenieruchomosci.com.pl. Ponadto FORTE Nieruchomości Sp. z o.o. zapewnia, że każde takie zgłoszenie zostanie przeanalizowane i że zostanie na nie udzielona odpowiedź.

§ 4. Inne technologie
1.Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
- piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych

§ 5. Logi serwera
1.Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2.Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3.Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
2.Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.
3.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na głównych stronach Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”.